Herderdiploma

Diplomaontwerp voor een schaapherdersdiploma